غذای فرنگی

پاستا چیکن آلفردو

پاستا چیکن آلفردو قیمت  ۲۲۰،۰۰۰  تومان
Read More

چیکن استراگانف

چیکن استراگانف قیمت  ۲۸۵،۰۰۰  تومان

Read More

بیف استراگانف

بیف استراگانف قیمت  ۳۵۶،۰۰۰  تومان

Read More

پاستا بیف آلفردو قیمت ۳۵۰،۰۰۰  تومان

Read More

پیتزا ایتالیایی
Read More

پیتزا چیکن پستو قیمت  ۲۷۰،۰۰۰  تومان
Read More

پنینی زینگربرگر

پنینی زینگربرگر قیمت:  ۱۸۰،۰۰۰  تومان
Read More

پنینی کلاسیک برگر

پنینی کلاسیک برگر قیمت:  ۱۹۰،۰۰۰  تومان
Read More

پنینی ماشروم برگر

پنینی ماشروم برگر قیمت:  ۲۰۵،۰۰۰   تومان
Read More

پنینی چیز برگر

پنینی چیز برگر قیمت:  ۲۰۵،۰۰۰   تومان
Read More
چت
1
هر سوالی دارید در واتساپ بپرسید
سلام
چطور می تونم کمکت کنم؟