رستوران بین المللی صد و سی و سه

ارسال پیام

انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال نمایید
Thank you! We have received your message.

آدرس

تهران پارس - بزرگراه رسالت شرق - بعد از تقاطع رشید - پلاک ۲۵۱

تلفن تماس

(+۹۸) ۷۷۷۲۱۲۴۳ - (+۹۸) ۷۷۷۲۳۱۲۴